Skočit k navigaci

Překlady

Jazykové překlady jsou v dnešní době velice žádané. S roustoucím začleněním České republiky v rámci Evropské Unie je komunikace, ať už písemná, nebo ústní, na denním pořádku pro řadu organizací a firem. Jazykové překlady proto jsou velice atraktivním polem působení pro řadu jazykových škol, soukromých překladatelů a specializovaných překladatelských firem. Překlady se dnes zabývá kde kdo. Z tohoto důvodu se také pochopitelně liší kvalita jednotlivých subjektů, které se překlady zabývají.

Důkladný výběr překladatele

Na první pokus bývá často velice těžké vybrat vyhovující překladatelskou firmu. Jednou jsou moc drazí, podruhé jim překlad velmi dlouho trvá, potřetí je výsledná kvalita překladu nepostačující. Co s tím? Je především potřeba nic neuspěchat (pokud to opravdu není životně důležité) a výběr vhodné překladatelské agentury neuspěchat. Zkusit trochu zapátrat na internetu, pročíst komentáře a diskuze na odborných serverech věnujících se překladu a poptat se na podobné zkušenosti známých, případně pracovních partnerů.

Výsledná spokojenost s odvedenou prací za trochu toho pátrání opravdu stojí. Zvlášť proto, že překlad není nijak laciná záležitost. A čím delší je překládaný text, tím důkladnější a žádanější by tato příprava a hledání měla být.